По думите на общинския съветник Димитър Карбов стадион "Варна" ще бъде завършен в края на 2018г. и въведен в експлоатация през началото на 2019 г.

Към 31 декември 2016 г. изцяло е завършен Етап 1 от строително-монтажните работи по изграждането на стадион Варна, подготвителни работи, изкоп, дренажни работи за временно строителство.

В процес на изпълнение е Етап 2 - груб строеж на сгради 5, 6, 7, 13, 14, 15 и околовръстен дренаж. 
Състоянието към 31 декември 2016 г. е следното: 
Сграда 4 - завършени фундаменти
Сграда 5 - завършена изцяло
Сграда 6 и сграда 7 - завършена конструкция до кота трибуни
Сграда 8 - завършена част инженерна инфраструктура 
Сграда 13 - завършена конструкция с изключение на изходната рампа
Сграда 14 - завършена конструкция с изключение на връзка с подлез. Има изготвен проект
Сграда 15 - завършена конструкция с изключение на входна рампа за паркинга, очаква се изготвяне на проект. 
Към 24 март 2017 г. е издаден акт 14 за сгради 13, 14, 15 и е започната процедура за издаване на Акт 14 за сграда 5.
През 2017 г. дружеството предвижда да довърши трибуната на Сектор Б - сгради 6 и 7 и да започне частично изграждане на основите на Сектор В, сгради 2,3 и 4. Предвижда се околовръстната дренажна система и сградната дъждовна канализация в частта на закрития паркинг да бъде завършена изцяло.
 
Източник: Varna24.bg