Андрей Василев - общински съветник в ОС - Варна мандат 2011-2015 г. от Движение Нашият град                   

Участие в работата на Общински съвет на гр. Варна

Постоянни комисии:

·         "Собственост и стопанство" - член

·         "Обществен ред и сигурност" - член

·         "Туризъм, търговия и рекламна дейност" - член

Временни комисии

·         "Структури и общинска администрация" - член

·         "Изработването на проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

·         "Опазване и възпроизводство на околната среда" - член