Кметът на Община Кричим направи обръщение към съгражданите си заради сложната пандемична ситуация, на която ставаме свидетели.

Ето какво казва той:

Уважаеми съграждани, приятели и близки!

Нека борбата с разпространението на коронавируса е нашата обща кауза в следващите дни, и седмици – колкото е необходимо. Без паника и излишно напрежение, но с отговорност, разум, дисциплина и самодисциплина.
Нека никой да не проявява нехайство и безотговорност към собственото си здраве, това на близките си и на околните.

Нека пазим, уважаваме и подкрепяме хората, които независимо от епидемичната обстановка остават да се грижат за другите.
Нека не гледаме на държавата, като на възвишено свръхсъщество, разполагащо със свръхкомпетентност и свръхмощ, което е призвано да решава проблеми по непостижим за простосмъртните начин, а да спазваме дисциплина и да спазваме ограниченията.

България я има и ще продължи да я има, само ако ни има нас хората, в нашата държава!