Призив за спазване на обществения ред и етническа толерантност отправи кмета на Кричим Атанас Калчев. Той се обърна към съгражданите си с молба да не използват социалните мрежи за вменяване на задължения на администрацията за прилагане на несъществуващи законови спрямо етнически групи.

Ето и пълната позиция на Атанас Калчев:

Уважаеми съграждани,

във връзка с продължаващото недоволство, относно шумните тържества провеждани на открито от наши съграждани, представители на отделни малцинствени групи, искам да споделя следното:

– Редно би било гражданите да се запознаят със Закона за защита от шума в околната среда и по-конкретно измененията и допълненията му, публикувани в Държавен вестник бр.52 от 02.07.2019 г. и бр. 60 от 30.07.2019 г. В него ясно са разписани нормите на шум, кой извършва контрола по спазването му, кой налага санкциите и т.н.

В тази връзка:

– Не съм съгласен чрез социалните мрежи да се правят опити за вменяване на задължения на кмета на общината и неговата администрация за прилагане на несъществуващи законови и подзаконови нормативни актове за слушане на музика (турска и/или ромска ), и за да бъда по- конкретен – спрямо лица от други етнически групи във връзка с извършени от тях административни нарушения, съгласно Закона за защита от шума.

– В нашият град живеем в едно мултиетническо общество, в което кмета не може и няма право да води безкомпромисна битка с цената на всичко и по всяко време, за да се хареса на критиците си, на които им се иска в някои ситуации да играят ролята на „Полиция“, която да действа без да се съобразява със законите- писани и не писани, и разбира се, да не отговарят за действията си пред никого и за нищо…..разбира се ако може!

– Не съм съгласен чрез социалните мрежи да се правят опити за насаждане етническа нетърпимост заради различна музика и/или административни нарушения по отношение на закона за шума в гр. Кричим!

За пореден път призовавам всички граждани, които преценяват, че са нарушени в цялост или частично правата им по отношение спазването на обществения ред или нарушения по закона за шума на територията на гр. Кричим, да сигнализират компетентните органи по установения и регламентиран в законите ред.

Държа да отбележа, че органите на МВР, респективно служителите на РУП на МВР, гр. Стамболйиски, реагират своевременно, адекватно и професионално, на подадените по установения ред сигнали за нарушения на Закона за защита от шума.

Не трябва да забравяме, че всъщност равенството на правата не е в това, че всички ще се възползват от тях, а в това, че са предоставени на всички.