Източник на неприятна миризма е установен в района на Кричим.

“В качеството си на кмет на община Кричим и от името на потърпевшите мои съграждани, които сигнализираха за периодично натрапливо и наситено с тежки миризми замърсяване на въздуха в някои райони на град Кричим, изказвам благодарност на ръководствата и на служителите от всички териториални дирекции и подразделения на централните администрации, които съдействаха на общинската администрация и пряко участваха в установяването на източника на замърсяване на въздуха, както и за установяването на физическите и юридически лица, които са организатори и участници в инсталирането на незаконна инсталация и нерегламентирана преработка на битум в индустриалната зона на град Кричим”, съобщи кметът на града Атанас Калчев.

Според него един от ключовете към разрешаването на проблемите на гражданите е доброто взаимодействие между институциите.

“Тяхната синхронна работа води до добри резултати. Обратното – не е полезно за никой!”, допълни кметът на община Кричим Атанас Калчев.