Община Кричим получи безвъзмездно служебен автомобил. По този повод кметът Атанас Калчев благодари за съдействието на министъра на финансите и Главна дирекция „Национална полиция“, благодарение на които това дарение стана възможно.
Ето какво заяви градоначалникът:

„В качеството ми на кмет на община Кричим и от името на ръководството на общината изказвам благодарност на г-жа Людмила Петкова – служебен министър на финансите на Република България, за незабавните и навременни разпореждания по компетентност за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил. Това стана възможно по реда на Закона за Националната агенция за приходите и Закона за митниците. Автомобилът се предоставя за нуждите на кмета и ръководството на община Кричим при изпълнение на служебните функции и задължения. Изказваме благодарност и на Главна дирекция „Национална полиция“ към МВР за оказаното съдействие по получаването на лекия автомобил“, каза кметът Атанас Калчев.