Сигнал за внезапно повишаване на нивото на р. Въча е постъпил от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ в община Кричим в 17 часа и 10 минути днес.
Той касае високи води след град Кричим до село Куртово Конаре, община Стамболийски.
Сигналът е постъпил на зеления телефон и в него се твърди, че е имало опасност за живота на рибари, които са били в реката.

С писмото от Басейнова дирекция задължават кмета на община Кричим да предприеме своевременни мерки за превантивна защита и за уведомяване на населението за взможността за внезапно повишаване на нивото на река Въча.

„Уведомявам населението на Кричим и това по поречието на река Въча за опасността от високите води чрез електронните и социални медии“, заяви кметът на община Кричим Атанас Калчев.
Той обаче е озадачен от писмото на Басейнова дирекция, което пристига в края на работния ден в петък преди почивните дни и вменява ангажименти на кмета, които не са от неговите компетенции.

„НЕК, след като предприемат изпускания, каквато е била практиката до момента, е трябвало да уведомят съответните кметове на общини за графика, по който ще случва изпускането и съответните часови диапазони на високи води“, каза още Атанас Калчев.

Кметът на община Кричим призова отговорните държавни институции също да вземат отношение по темата за безконтролното изпускане на води.