Програма на кандидата за кмет за втори мандат на район "Владислав Варненчик" от ПП"Движение Нашият град"  Неделчо Михайлов

Втори микрорайон
“Кайсиева градина”

І. Асфалтови и тротоарни настилки
1. Проектиране и изграждане на улица по регулационния план на ІІ-ри м.р. от о.т.747 до о.т. 748
2. Изграждане на пешеходна пътека и озеленяване от бул. „Трети март” - спирка „Мургаш” до пазара на района
3. Изграждане на пешеходна пътека и озеленяване северно от ОУ „СТ. Михайловски” през пазара на района до улица о.т. 747 до о.т. 748
4. Рехабилитация на ул. „Димитър Пешев” и изграждане на тротоарни настилки от бл. 207 до бул. „Цар Освободител” / западно /
5. Рехабилитация на ул.”Д-р Петър Дертлиев”
6. Рехабилитация на алея от ул. „Емилиян Станчев” до ОУ „Ст. Михайловски”
7. Изграждане на нова тротоарна настилка около бл.222 и бл. 223 към автобусна спирка
8. Ремонт тротоарна настилка от бл. 211 към ОУ „Ст. Михайловски”
9. Изграждане на открити паркинги по ПУП – ПРЗ на ІІ-ри микрорайон
9.1 Пред бл. 220 – 80 бр. паркоместа
9.2 Пред бл. 218 – 16 бр. паркоместа
9.3 Между бл. 214 и бл. 216 – 60 бр. паркоместа
9.4 Между бл. 212 и бл. 214 -70 бр. паркоместа
9.5 Между бл. 213 и бл. 211 – 27 бр. паркоместа
9.6 До бл. 215 – 16 бр. паркоместа
9.7 До бл. 217 – 26 бр. паркоместа
9.8 До бл. 229 – 74 бр. паркоместа
9.9 До бл. 230 – 30 бр. паркоместа
9.10 До бл. 205 – 74 бр. паркоместа
10. Възможност за изграждане на закрити паркинги и гаражи – 15 бр. с площ 12116 м2 по ПУП – ПРЗ на ІІ-ри микрорайон
ІІ. Осветление
Проектиране и изграждане на улично осветление по новоизградена улична мрежа в района на ОУ ”Ст. Михайловски”
ІІІ. В и К
Проектиране и изграждане на дъждовна канализация пред бл. 227 от о.т. 823 до о.т. 826
ІV. Спортни площадки
1. Реконструкция и обновяване на спортна площадка до бл. 212
2. Реконструкция и обновяване на спортна площадка до бл. 218
V. Детски площадки
Реконструкция и обновяване на площадка за игра на открито до бл. 218
VI. Завършване на храм "Свети Йоан Рилски"

 

Трети микрорайон

І. Асфалтови и тротоарни настилки
1. Рехабилитация на ул. „Янко Мустаков” в участъка от кръст. с бул. „Света Елена до кръст. с бул. „Консантин и Фружин”
2. Рехабилитация на паркинг и основен ремонт тротоарни настилки до бл. 309
3. Рехабилитация на паркинг по ул. „Янко Мустаков”, бл. 303
4. Рехабилитация на паркинг до бл. 308
5. Ремонт тротоарни настилки и стълбище, бл. 302, вх. 15
6. Изграждане тротоарна настилка и стълбище до бл. 307, между вх. 2 и вх. 4
ІІ. Осветление
1. Реконструкция на улично осветление, бл. 307
2. Реконструкция на улично осветление, бл. 302 до „Супер 5”
ІІІ. Спортни площадки
1. Реконструкция и обновяване на спортна площадка до бл. 308
2. Реконструкция и обновяване на спортна площадка до бл. 307
ІV. Детски площадки
1. Реконструкция и обновяване на площадка за игра на открито до бл. 304
V. Изграждане на асфалтови пътеки до бл. 305 и 306.

 

ЧЕТВЪРТИ МИКРОРАЙОН :

І. Асфалтови и тротоарни настилки
1. Рехабилитация на ул. „Янко Мустаков” в участъка от обръщача до кръст. с бул. „Света Елена”
2. Изграждане на тротоар по алея от ул. „Янко Мустаков” към входа на „1-во” ОУ
3. Изграждане на тротоар от входа на „1-во” ОУ до паркинг пред м-н „Май Маркет”
4. Изграждане на тротоар от бл. 402, вх. 17 към бл. 401 в района на ЦДГ „Пламъче”
5. Рехабилитация на алея и паркинг, бл. 402 пред вх. 18, 19 и 20
6. Изграждане тротоарна настилка и ремонт подход на бл. 402, вх. 18
7. Ремонт тротоарна настилка на бл. 407, вх. 16
8. Благоустрояване, бл. 406, вх. 20 и вх. 21 - бетониране
9. Ремонт стълбище, бл. 408
10.Рехабилитация на паркинг, бл. 407 от вх. 10 до вх. 15
11.Рехабилитация на алея и паркинг, бл. 404 от вх. 1 до вх. 8
12.Рехабилитация на паркинг, бл. 401 от вх. 7 до вх. 12
13. Изграждане тротоар бл.403, вх. 14, 15 към ДКЦ ІІІ

ІІ. Осветление
1. Реконструкция на улично осветление, бл. 403
2. Реконструкция на улично осветление, бл. 402, вх. 17
3. Реконструкция на улично осветление, бл. 402, вх. 11
4. Реконструкция на улично осветление по алея от м-н СБА към ДКЦ ІІІ

ІІІ. В и К
Отводняване асфалтова настилка пред бл. 401, вх. 9

ІV. Спортни площадки
1. Реконструкция и обновяване на спортна площадка до бл. 402
2. Реконструкция и обновяване на спортна площадка до бл. 407

V. Реконструкция и обновяване на детските площадки до бл. 404, 405, 406