Днес в сградата на Специално училище за ученици с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“ във Варна се открива Коледен базар на картички и играчки, изработени от учениците. 
От 10.00 часа ще започне Коледният спектакъл и посрещането на Дядо Коледа.
Пред родители и гости ще бъде представен проектът "Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение". Чрез организиране и провеждане на театрални работилници ще се работи за развитие на уменията за изразяване, вербална и физическа увереност, самостоятелност и независимост на деца и млади хора с увредено зрение. 
Целта на проекта е да се променят нагласите, очакванията, темпото на приобщаване, адекватността на гарантирането на равни възможности и пригодността за заетост на хората със зрителни увреждания, подпомогнати от ръководителите по проекта и родителите на учениците.

Източник: Moreto.net