За  Деня на детето 1 Юни, кметът Иван Портних откри детска площадка с фитнес на ул. „Подвис“ до бл. 28.
Детската площадка е разположена на площ около 300 кв.м. със съоръжения предназначени за деца от 0-3 г. и от 3-12 г. Обособена е и зона за спорт с фитнес уреди на открито. Извършена е цялостна подмяна на съществуващите настилки и бордюри, възстановени са алеите. Всички съоръжения за игра отговарят на изискванията на Наредба №1 за безопасност на площадките на Държавна агенция за закрила на детето.