Заместник-председател на политическа партия "Движение Нашият град". Член на изпълнителното бюро.

Председател на групата на "Движение Нашият град" в Общински съвет - Варна.
Общински съветник от групата на "Движение Нашият град" в ОС - Варна, мандат 2011-2015 г.
Роден на 17 ноември 1957 г. в град Варна.
Завършил Технически университет - Варна, със степен магистър електроинженер.
Специализирал е " “Икономика и управление на промишлеността” в Икономически университет - Варна.
Управител и собственик на "НТВ Инвест" ООД