Член на Изпълнителното бюро

Заместник - кмет на район "Приморски" мандат 2015 - 2019
Заместник - кмет на район "Приморски" мандат 2011-2015 г.
Заместник - кмет на район "Приморски" мандат 2007-2011 г.
Родена през 1963 г. в гр. Варна
Магистър филолог

Професионален опит:

Държавен служител - заемани експертни и ръководни длъжности в регионалните структури на Агенцията по заетостта 1992 - 2007 г.
Преподавателска дейност в средни и висши учебни заведения и Регионален педагогически център - гр. Варна  1990- 2006г.

 

Квалификации и обучения:

"Социално предприемачество" - Амал, Тел Авив, Израел 
"Образователна квалификация по Европейски стандарти" - Болтънски университет, Великобритания
Обучение на преподавателски екип за специалност "Консултант по професионално развитие" - Висше училище за трудова администрация, Манхайм, Германия