Член на Изпълнителното бюро

Родена на 30.11.1977 г.
Магистър по Ветиринарна медицина.
Дългогодишен старши експерт в Общинска служба по земеделие - гр.Аксаково
Извършване на проверки и изготвяне на експертни становища по поставени въпроси и проблеми.
Методическа и техническа помощ на земеделските производители на територията на общинската служба.
Участие в комисии по приемане на извършени технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и други.
Работи в "Лазурен бряг 91" ЕООД