Официалната рождена дата на политическа партия „Движение Нашият град" е 17 май 2007 година. Учредителното събрание, състояло се на 16 ноември 2006г. във ФКЦ-Варна, привлече повече от 2500 души от над 30 общини в България, които се обединиха около идеята за реалното засилване на местното самоуправление, за силни регионални политики. След приемането на Устава и основните политически документи бяха избрани членове на изпълнителното бюро.
Броени дни след това съгласно Устава на Движението, за председател на неговото Изпълнително бюро единодушно беше избран Неделчо Михайлов. Официалната регистрация на „Движение Нашият град" (съгласно изискванията на Закона за политическите партии) стана факт на 17.05.2007г.
Идеята на Движението да привлече хора, които до момента не са се занимавали професионално с политика, на активни граждански структури желаещи да участват дейно в управлението на своите общини, срещна неочакван успех и не след дълго освен безспорно най - силният клуб на Движението – този във Варна, партията имаше клубове в над 30 общини – Бургас, Велико Търново, Благоевград, Дупница, Кричим, Провадия, Елин Пелин, Неделино, Лом, Балчик, Шабла, Созопол и др.
Философията на Движението е не на всяка цена клуб във всяка община, ако той е изпразнен от политическо и човешко съдържание. Първият тест за новото Движение бяха местните избори състояли се на 28.10.2007, където от общото си участие „Нашият град" излъчи общо 56 общински съветника и 6 кмета, между които двама на общини – Кричим и Провадия и един на район в град Варна – Добромимр Джиков. Направеният анализ отчете резултатите като добри – по-скоро като база за по нататъшно развитие на философията и идеологията на Движението.
Голяма част от общинските съветници излъчени от „Движение Нашият град" в България получиха доверието на своите колеги и заеха престижни управленски позиции – председатели и заместник председатели на общински съвети, представители в Национално сдружение на общините в Република България, заместник кметове на райони.
През мандат 2011-2015г. след проведени избори за местна власт, Движение Нашият град има 3-ма общински съветници. Високият професионализъм и гражданска позиция на екипа на Нашият град е високо ценен както в ОС, така и в бизнес общноста на гр. Варна. Съветниците от Нашият град  работят неуморно и почтенно Варна да става все по-красив и успешен град в полза на всички варненци. Групата на Нашият град участва във всички ключови постоянни и временни комисии на ОС като Владимир Тонев е заместник-председател на ОС-Варна, а Таня Парушева е председател на ПК "Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места".
Лидерът на Движение Нашият град, Неделчо Михайлов беше номиниран и избран за кмет на квартал "Владислав Варненчик"
Ние от Движение Нашият град винаги сме отстоявали интерeсите на Варна и варненци и ще ги отстояваме.

През мандат 2011-2015г. групата на Нашият град е в състав: Владимир Тонев, Таня Парушева и Андрей Василев. След избирането на лидера на "Нашият град" Неделчо Михайлов за кмет на квартал "Владислав Варненчик" за председател на групата е избран Владимир Тонев.

На редовно заседание на Изпълнителното бюро на ПП "Движение Нашият град" на 20.06.2014 г. за политически лидер на партията е избран Андрей Николаев Василев.